Beste datuak // Otros datos


Bai // SíEz // No


Baimena ematen diot Kultu-Arteri jardueren baitan egindako haurraren irudiak publikoki erabiltzeko // Doy permiso a Kultur-Arte para poder publicar fotos/vídeos del niñ@ producidos durante las actividades